VERKOOP: 053-5364711 WERKPLAATS: 053-5363519

LEASE

Bij Auto Reuvers kunt u een leasecontract afsluiten.

Wij bieden zowel particuliere leasecontracten als ook zakelijke leasevormen aan. Vraag gewoon bij ons naar de leaseperiodes en de voorwaarden.

Het is mogelijk om verschillende soorten leasecontracten af te sluiten: van financial lease tot full operational lease. Om te voorkomen dat u op uw oude auto blijft zitten, bieden wij ook de mogelijkheid om uw huidige auto te ruilen. Laat de bestelling van uw gewenst model op zich wachten, dan kunnen wij voor deze wachtperiode een occasion uit onze voorraad aanbieden.

DE VOORDELEN VAN LEASEN
 • Geen investering. U houdt hierdoor meer financiële armslag.
 • U krijgt vervangend vervoer bij langdurige reparaties.
 • Overzichtelijke kosten: u ontvangt elke maand één factuur voor alle autokosten.
 • Geen financiële tegenvallers door onverwacht hoge reparatiekosten of een tegenvallende restwaarde.
VOORDELEN LEASEN BIJ AUTO-REUVERS
 • U kunt bij ons alle occasions leasen
 • Wij helpen met de keuze van het passende merk en model
 • Ruil uw oude auto in
 • Inbouw van accessoires en ander maatwerk mogelijk

Wilt u meer vrijblijvende informatie over de voordelen van lease voor u, neemt u dan contact met ons op. Indien gewenst kunnen wij u een scherp aanbod doen.

FINANCIAL LEASE

Is feite is dat een vorm van kredietverlening.  De auto staat op naam van de leasenemer (de lessee, in vaktermen). Dat ben jij als ondernemer of werkgever. De auto staat bij de leasenemer op de balans. De leasemaatschappij (vakterm: lessor, kan bijvoorbeeld ook een dealer zijn) schiet de kosten voor het autogebruik voor en ontvangt maandelijkse terugbetalingen met rente op die lening.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een Financial/operational  Lease aan te vragen?

Om een auto te kunnen leasen dient u ingeschreven te staan in het Handelsregister (KvK). Uitzonderingen hierop zijn de vrije beroepen.

Kan ik als particulier gebruik maken van Financial/operational Lease?

Nee, wij bedienen uitsluitend de zakelijke markt (B2B).

Is verzekering, onderhoud en wegenbelasting inbegrepen bij Financial Lease?

Nee, Financial Lease is exclusief verzekering, onderhoud en wegenbelasting. Financial Lease is de meest transparante lease vorm.

Ben ik eigenaar bij Financial Lease?

U bent economisch eigenaar van de auto. De auto wordt door de leverancier aan u gefactureerd en het kenteken wordt op uw naam gezet. De leasemaatschappij blijft gedurende de Financial Lease overeenkomst wel  juridisch eigenaar van de auto.

Wat zijn de voordelen van Financial Lease t.o.v. Operationele Lease?

U bent economisch eigenaar, de auto staat op uw naam, u behoudt uw mogelijke investeringsaftrek en u heeft het fiscale eigendom. De BTW van de aanschafwaarde kunt u direct terugvorderen bij de fiscus. Financial Lease is transparant, u weet exact voor wat u betaalt en staat niet voor verrassingen zoals kilometer naheffingen. Tevens is Financial Lease veel flexibeler, u kunt zelf een eigen inbreng (aanbetaling/inruil) doen en is voordeliger bij tussentijdse afkoop of verkoop. Na de leaseperiode bent u volledig eigenaar.

Kan ik als startende ondernemer ook een Financial/operational  Lease aanvragen?

Ja, bij startende ondernemers (korter dan 2 jaar) vragen wij een minimale aanbetaling van 20% van de aanschafprijs excl. BTW. Daarnaast moet de investering in verhouding staan met uw (toekomstige) resultaat.

Kan ik een Financial/operational  Lease afsluiten met een negatieve BKR codering?

Voor eigenaren van eenmanszaken of VOF’s met een lopende achterstandscodering hebben wij mogelijkheden echter zijn deze wel beperkt.

Waarom financieren jullie 100% van de aanschafwaarde exclusief btw?

Omdat bij Financial Lease de auto aan de onderneming wordt gefactureerd kunt u direct de BTW bij uw eerste aangifte terugvorderen. U betaalt de  BTW dus voor, net zoals bij de rest van uw zakelijke uitgaven.

Wat is een slottermijn?

De slottermijn is het bedrag dat nog open staat aan het einde van de looptijd van uw contract. Over dit bedrag betaalt u tijdens de looptijd geen aflossing. U betaalt de slottermijn samen met uw laatste maandtermijn en u kunt deze bij het afsluiten van de Financial lease naar wens aanpassen. De slottermijn moet in verhouding staan met de economische restwaarde na afloop van het leasecontract.

Wat gebeurt er aan het einde van het contract?

Bij een Financial/operational  Lease is de auto na betaling van het laatste leasetermijn (en na betaling van uw eventuele slottermijn) volledig uw eigendom.

OPERATIONAL LEASE

Kenmerkend voor operationele lease is dat de auto bezit is en blijft van de lessor (de leasemaatschappij). De auto staat dus niet op jouw balans en je houdt daarmee werkkapitaal vrij. De kosten voor de lease-auto worden maandelijks op de winst- en verliesrekening geboekt. Bij operationele lease spreek je vooraf een vast maandbedrag af met de leasemaatschappij. De leasenemer loopt geen enkel risico. Wel wordt aan het eind van het leasecontract bekeken hoeveel kilometers de auto werkelijk gereden heeft, in vergelijking tot de schatting waarop het contract is gebaseerd. Op basis van dat verschil wordt een nacalculatie gemaakt.

Is verzekering, onderhoud en wegenbelasting inbegrepen bij Operational Lease?

Ja, Operational Lease is inclusief Kostenafdekking afschrijving (waardevermindering), rentekosten totale investering, kostenafdekking regulier onderhoud, afdekking risico buitengewoon onderhoud, afdekking slijtage onderdelen, wegenbelasting, verzekering, servicekosten en assurantie

Ben ik eigenaar bij Operational  Lease?

Nee, Bij operational lease blijft het eigendom altijd bij de leasemaatschappij en sluit je dus eigenlijk een huurovereenkomst

Wat zijn de voordelen van Operational lease t.o.v. Financial Lease?

De fiscale voordelen die u heeft zijn alleen BTW voordelen. De fiscale nadelen zijn: mogelijke bijtelling, geen renteaftrek, geen investeringsaftrek en geen afschrijving. Andere voordelen: Geen wegenbelasting, geen verzekeringskosten, geen onderhoudskosten

PRIVATE LEASE

Private lease of privé lease houdt in dat je tegen een vast maandbedrag, over een bepaalde periode in een nieuwe auto kunt rijden. Die periode bepaal je bij het afsluiten en is meestal 2 of 3 jaar. In het maandbedrag zijn zo’n beetje alle kosten van het autorijden opgenomen, plus een winst- en rentemarge voor de leasemaatschappij. De brandstof zit er niet bij. Je zou private lease kunnen zien als een vorm van huren maar veel aanbieders doen wel een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Daar staat privé lease omschreven als een ‘aflopende kredietovereenkomst’. Die toetsing is niet zo vreemd, want hoewel private leasing op zichzelf gezien geen lening is ga je wel een forse financiële verplichting aan. Je betaalt als private leaser overigens geen bijtelling.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een Private Lease aan te vragen

Je bezit een geldig Nederlands identiteitsbewijs, geldig Nederlands rijbewijs een minimum leeftijd van 18 jaar en maximaal 71 jaar. Ook hebben wij een garantie voor een inkomen nodig. Er zijn diverse opties;

 • Je bent Werknemer. Je hebt een vast of tijdelijk dienstverband en kan dat aantonen met een salarisstrook.
 • Je hebt een meer-urencontract. -> Met een nul-urencontract heb je geen zekerheid van inkomen. Je weet namelijk niet of je kan werken en ook niet het aantal uren. In deze situatie kunnen wij niet bepalen of je de private leaseauto kunt blijven betalen. Met een meer-urencontact heb je die zekerheid tot inkomen wel.
 • Als Starter heb je een vast of tijdelijk dienstverband en kan dat aantonen met een salarisstrook en een werkgeversverklaring.
 • Je werkt als ZZP’er korter dan 2 jaar? Dan hebben wij een VAR-verklaring nodig. Ben je langer dan 2 jaar actief als zzp-er? Dan hebben wij een VAR-verklaring en Inkomensverklaring nodig
 • Je bent AOW’er en je kunt aantonen dat er een aanvullend pensioen is.
Welke informatie hebben jullie nodig?

Afhankelijk van het onderpand en aanbetaling kan dit verschillen. In de regel hebben wij voor een snelle acceptatie recente complete jaarcijfers (2014) van uw bedrijf nodig.

Kan ik over het maandelijkse leasebedrag ook BTW terugvorderen?

Nee, omdat u bij aanschaf van de auto het volledige BTW bedrag over de investering kunt terugvorderen kunt u niet nogmaals het BTW bedrag over de aflossing terugvorderen. Uw maandelijkse leasebedrag is dus BTW vrij.

Staan de maandelijkse termijnen vast?

Ja, deze kunnen tussentijds niet wijzigen.